خصوصیات هدایای تبلیغاتی

خصوصیات هدایای تبلیغاتی ، شامل موارد و مولفه هایی است که صاحبان برند و محصول، جهت ارتقای کیفیت تبلیغات به آنها توجه میکنند.

تبلیغ محصول به فعالیت، روش و اقدامی گفته می شود که با ارائه توضیحات و اطلاعاتی در زمینه محصول و کالا، نظر مشتریان جهت خریداری محصول مربوطه جلب شود. به عبارت دیگر یک تبلیغ شامل پیامی از طرق مخلتف می باشد که با صرف هزینه ای از طرف فروشنده، باعث شود مشتریان جهت خریداری محصول اقدام نمایند.


ویژگی تبلیغات


ویژگی تبلیغات به مولفه ها و خواصی گفته میشود که جهت جذب مشتری و حفظ آنها در امور تبلیغاتی، می بایست به آنها توجه نمود. از مواردی که در بحث تبلیغات مورد توجه قرار میگیرد، رسانه، مخاطب، هزینه، روش ارائه تبلیغ و ابلاغ میباشد.


مولفه های تبلیغات


مولفه های تبلیغات شامل مواردی است که هر شرکت و کمپانی لازم است به آنها به صورت جدی توجه نماید.
• ابلاغ: این مولفه، به سه دسته تبلیغات تجاری، فرهنگی و سیاسی تقسیم بندی می شوند.
• رسانه: نوع رسانه ای که جهت تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرد بسیار مهم می باشد که به دو بخش ATL و BTL تقسیم می شود.
• مخاطبین: توجه به افرادی که تبلیغ و ابلاغ به گروه مشخصی ارائه می شود حائز اهمیت می باشد.
• هزینه: لازم است برنامه ریزی مشخصی جهت صرف هزینه جهت تبلیغات نمود.
• روش ارائه تبلیغ: نحوه نمایش تبلیغ بسیار مهم می باشد که بصورت گروهی به افراد نمایش داده شود.


ایده های جدید تبلیغات


ایده های جدید تبلیغات به ایده هایی گفته میشود که بتوان با روشهای جدید و جذاب، رضایت مخاطبین را جهت امور تبلیغاتی جلب نمود. در صورتی که بتوان علاوه بر موارد گفته شده، ایده های جدید جهت تبلیغات در نظر گرفت، می توان به افزایش فروش محصولات امیدوار بود. از جمله ایده هایی که می توان در نظر گرفت، هدیه دادن به افراد می باشد.بسیاری از مردم به دلیل حس خشنودی و ایجاد شادمانی که در هدیه دادن وجود دارد، تمایل بسیاری به گرفتن هدیه دارند.


ترکیب هدیه و تبلیغات


سرشت و ذات هدیه این است که موجب افزایش اعتماد و مهربانی و کاهش غم می شود. در صورتی که محصول مشخص شده را با هدیه دادن همراه کنیم، می توانیم به دو هدف خود دست یابیم. به این معنی که هم احساس رضایت در مشتریان را فراهم نمودیم و هم محصول مورد نظر را تبلیغ کرده ایم. یکی از روش های تبلیغاتی به صورت دادن هدایا می باشد که تاثیر زیادی بر احساسات و اذهان افراد و مشتریان دارد.


نتیجه گیری:
در بخش هدایای تبلیغاتی، مولفه های مهمی وجود دارد که لازم است صاحبان برند، جهت افزایش کیفیت تبلیغات محصول، به آنها توجه نمایند که شامل ابلاغ، رسانه، مخاطب، هزینه و روش ارائه تبلیغ میباشد.